Klub

Mi nem vízilabdázókat nevelünk, hanem embereket, akik mellesleg nagyon jól vízilabdáznak.
Kemény Ferenc

Untitled-1

Az idézet Kemény Ferenctől, a Magyar Vízilabda utánpótlás-nevelés ikonikus alakjától származik. Szavait tíz éve szándékosan választottuk mottónkul.
Mi, az alapítók – Petőváry Zsolt és Kósz Zoltán – is az ő útmutatásai szerint pallérozódtunk. Zsolt a Spartacus-ban és az OSC-ben, jómagam a Vasasban értük el sikereinket az uszodákban és az életben egyaránt, többi Bajnoktársunkhoz hasonlóan.

A KÓPÉ Úszó-, és Vízilabda Sportegyesületet 2005-ben azért alapítottuk, hogy megismertessük és megszerettessük a vízilabda sportot Óbudán és a Pilis-Dunakanyar régióban élő családokkal. Azért, hogy a sajátjainkhoz hasonló önmagáért és a közösségért felelős közegben EMBEREKET neveljünk és, hogy a tanulóéveik után a „magyar vízilabdacsalád” büszke tagjaivá válhassanak.

Ez a küldetésünk, szenvedélyünk, és a hivatásunk – amihez értünk. Tíz éve időt, energiát, pénzt nem kímélve tesszük dolgunkat és érjük el sikereinket.

Jelenleg:

 • 150 igazolt vízilabdázónk van
 • 7 korosztályos bajnokságban szerepelünk hétről-hétre
 • a korosztályos válogatottak mindegyikében találhatunk KÓPÉST
 • 6 egykori KÓPÉS játszik az első osztályú vízilabda bajnokságban
 • 2015-ben saját nevelésű, utánpótlásból kiöregedett játékosainkra támaszkodva megnyertük a harmadosztályú felnőtt bajnokságot, azóta a másodosztályban folytatjuk a küzdelmeket
 • 10 éves fennállásunk alatt több ezer gyermek választotta egyesületünket úszás, vízilabda, műúszás és triatlon sportágakban

Főbb eredményeink:

 • 2012 Budapest Ifjúsági Bajnokság I.
 • 2013 Beck Péter emléktorna Cegléd I.
 • 2014 Gyarmati Dezső Budapest Felnőtt Bajnokság I.
 • 2015 OB II. Bajnokság I.
 • 2015 Markovits Kálmán Gyermek Bajnokság II.
 • 2015 Dunántúli Régió Liga Bajnokság 2004-es korosztály II.
 • 2017 OB1/b 14. helyezés
 • 2017 Ifjúsági csapatunk megnyerte az alsóházat
 • 2017 Petőváry Zsolt és Luca tagja volt a Európa Bajnoki bronzot nyert ifjúsági válogatottnak

Általános adatkezelési tájékoztató

A KÓPÉ ÚVSE alapszabályában foglalt célja szerint többek között úszó- és vízilabda táborokat szervez ezen sportok népszerűsítése, tömegsport szervezése és utánpótlásnevelés céljából. A KÓPÉ ÚVSE ezen szolgáltatásait bárki igénybe veheti a jelentkezési lap aláírásával. A KÓPÉ ÚVSE a jelentkezési lapban rögzített megállapodás alapján a következő szolgáltatást biztosítja a sportolónak:

Adatkezelés célja, jogalapja: A fenti szolgáltatás biztosításához, továbbá a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez a KÓPÉ ÚVSE köteles kezelni a gyermeknek és a szülőknek a jelentkezési lapban rögzített személyes adatait. A tábor során a gyerekről fényképfelvétel készülhet, mellyel kapcsolatban a jelentkezési lapon megadott hozzájárulás szerint kezeli/nem kezeli a KÓPÉ ÚVSE a gyermek személyes adatait. Felhívjuk a figyelmed, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok megadása nélkül a KÓPÉ ÚVSE nem tudja nyújtani az igényelt szolgáltatást.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: KÓPÉ ÚVSE, a jelentkezési lap fejlécében szerepelnek az elérhetőségek.

Adatkezelési tevékenység: A jelentkezési lapon megadott adatokat a KÓPÉ ÚVSE papír alapon tárolja. A táborral kapcsolatos információk továbbítása céljából emailt küldünk a megadott emailcímre, illetve szükség esetén a szülőt hívjuk a megadott telefonszámon. A gyermekekről a tábori programok közben fotót készítünk, melyet a jelentkezési lapon megadott hozzájárulás szerint kezelünk. Amennyiben az szükségessé válik a gyerek felügyelete, ellátása miatt, az alábbiak szerint továbbítjuk a személyes adatát.

Adattovábbítás: A megadott személyes adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség esetén (pl. de nem kizárólag a táboroztatásra vonatkozó közegészségügyi kötelezettségek) a KÓPÉ ÚVSE továbbíthatja az illetékes hatóságnak, egyéb szervnek, vagy egészségügyi ellátás szüksége esetén az ellátó egészségügyi szolgáltatónak.

Adatbiztonsági intézkedések: A KÓPÉ ÚVSE a kezelt személyes adatokat papír alapon, biztonságos módon tárolja, megakadályozza harmadik személyek illetéktelen hozzáférését.

Adatmegőrzés időtartama: A KÓPÉ ÚVSE a jelentkezési lapokat, mint a gazdasági esemény bizonylatait, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adóelévülési idő végéig őrzi meg. A fotókat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 2 évig őrzi meg. az ezévi táborokról való híradás, illetve a következő évi táborokkal kapcsolatos tájékoztatóanyagok elkészítéséhez.

Az érintett jogai:

Hozzáférés – emailben kérhetsz tájékoztatás, hogy milyen személyes adatokat kezelünk a gyermekről, a szülőről, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogaid érvényesítésére benyújtott kérelmedre.

Helyesbítés – jogosult vagy emailben, írásban a KÓPÉ ÚVSE által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleményed szerint pontatlanok.

Törlés – jogosult vagy a hozzájárulásod alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavontad a hozzájárulásodat; szintén jogosult vagy a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélésed szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt. A KÓPÉ ÚVSE nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – jogosult vagy kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetnél, de az érdekedet jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Az itt felsorolt jogaidat a KÓPÉ ÚVSE részére emailben, írásban megküldött kérelemmel tudod érvényesíteni.

Panasztétel: Amennyiben álláspontod szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhatsz a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

A szolgáltatással kapcsolatos panaszodat emailen, írásban jelezheted a KÓPÉ ÚVSE részére.

Vízilabdásokra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés célja, jogalapja: A KÓPÉ ÚVSE-nek az MVLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján,, a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti látvány-csapatsport támogatásának rendszerében befogadott támogatások utólagos, MVLSZ felé történő elszámolása keretében az MVLSZ által esetenként igényelt tételes adatszolgáltatás teljesítéseként, jogszabályi kötelezettsége teljesítéséhez a KÓPÉ ÚVSE köteles kezelni a sportolóknak és törvényes képviselőiknek a fenti nyomtatványban rögzített személyes adatait. Felhívjuk a figyelmed, hogy a jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatok megadása nélkül a KÓPÉ ÚVSE nem tudja a sportolót részesíteni az elszámolási kötelezettség alá eső támogatásból.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: KÓPÉ ÚVSE, az adatkérő lap fejlécében szerepelnek az elérhetőségek.

Adatkezelési tevékenység: Az adatkérő lapon megadott adatokat a KÓPÉ ÚVSE papír alapon tárolja. Támogatott szervezetként a társasági adó rendszerében kapott látvány-csapatsport támogatás felhasználásával való elszámolás céljából rögzítjük a fenti személyes adatokat adatbázisunkban és ott tároljuk. Az ellenőrző hatóság részére továbbítjuk, amennyiben felhívja a KÓPÉ ÚVSE-t tételes adatszolgáltatásra.

Adattovábbítás: A megadott személyes adatokat jogszabályban foglalt kötelezettség alapján, erre való felhívás esetén a KÓPÉ ÚVSE továbbíthatja az illetékes ellenőrző hatóságnak (MVLSZ és a sportét felelős miniszter). A kapott támogatás könyvelése céljából a KÓPÉ ÚVSE a megadott adatokat továbbítja a könyvelési szolgáltatást ellátó szolgáltatónak, mint adatfeldolgozónak.

Adatbiztonsági intézkedések: A KÓPÉ ÚVSE a kezelt személyes adatokat papír alapon, biztonságos módon tárolja, megakadályozza harmadik személyek illetéktelen hozzáférését.

Adatmegőrzés időtartama: A KÓPÉ ÚVSE a jelentkezési lapokat, mint a gazdasági esemény bizonylatait a látvány-csapatsportok támogatása felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó jogszabály szerint 10 évig őrzi.

Az érintett jogai:

Hozzáférés –tájékoztatást kérhetsz, hogy milyen személyes adatokat kezelünk a sportolóról, annak törvényes képviselőjéről, milyen célból, kinek továbbítjuk, meddig tároljuk, milyen intézkedéseket tettünk a jogaid érvényesítésére benyújtott kérelmedre.

Helyesbítés – jogosult vagy a KÓPÉ ÚVSE által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleményed szerint pontatlanok.

Törlés – jogosult vagy a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélésed szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt. A KÓPÉ ÚVSE nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – jogosult vagy kérni a kezelt személyes adatok korlátozását, amennyiben törlést kérhetnél, de az érdekedet jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet nem lehet folytatni.

Az itt felsorolt jogaidat a KÓPÉ ÚVSE részére emailben, írásban megküldött kérelemmel tudod érvényesíteni.

Panasztétel: Amennyiben álláspontod szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatokat, úgy panasszal fordulhatsz a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

Kópé Dunakanyar 2016/2017 jóváhagyott program

Kópé Dunakanyar 2016/2017 jóváhagyó határozata

Kópé UVSE 2016/2017 évi jóváhagyott kérelem

Kópé UVSE 2016/2017 évi jóváhagyó határozata

Kópé Kft. 2016/2017 évi jóváhagyó határozat

Kópé Kft 2016/2017 évi jóváhagyott program

Kópé Kft. jóváhagyó határozat

Kópé Kft. jóváhagyott program

2015-2016 évi jóváhagyó határozat

2015-2016 évi jóváhagyott sportfejlesztési program

Rövid tájékoztató támogatóknak